ZUM ZUM

Inovativan način učenja o muzici kroz igru i zabavu

Sistem edukacija gde deca uče kroz igru i zabavu

Tamara Jernić (Inđić)

osnivač i predavač

Zdravo svima. Ja sam Tamara, osnivač i predavač u našoj maloj muzičkoj zajednici – ZUM ZUM. 

Moj cilj osnivanjem Muzičke edukacije ZUM ZUM je bila da na nežan, zabavan i razigran način edukujem decu o muzici, muzičkim instrumentima i svemu onom što muzika jeste. 

Oduvek sam želela da radim sa decom predškolskog uzrasta i na neki način sam i znala da sam za to i rođena. 

U radu sa mnom, deca dobijaju osnovna saznanja o muzici, muzičkim instrumentima, veštine pevanja, sviranja i igranja, kao i razvoj motoričkih, intelektualnih, ali i socijalno-emocionalnih veština. 

DOBRODOŠLI U NAŠ MUZIČKI SVET

Naša oblast delovanja je umetničko obrazovanje. Budući da smo poželeli da se angažujemo u pogledu obrazovanja u oblasti kulture dece i mladih, došli smo na ideju da približimo kulturu, u ovom slučaju muziku, široj masi, a naročito deci.

"Muzika može da promeni svet, jer može da promeni ljude."
Bono

"Muzika može da promeni svet, jer može da promeni ljude."
Bono

NAUČNA DELATNOST

Profesorke i muzički pedagozi Suzan Barton i Sintija Kramp Tagart urednice su zbornika radova Učenje od najmlađih: Istraživanja o ranoj muzičkoj stimulaciji dece, koji je 2013. godine objavila izdavačka grupa Rowman & Littlefield u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za muzičko obrazovanje iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova publikacija sadrži šesnaest radova, koji su koncipirani u četiri tematska odeljka: Poimanje karakteristika muzike; Stvaranje bogatog (obilatog) okruženja za učenje; Roditeljstvo i muzika i Prednosti rane muzičke stimulacije dece.

Profesorke i muzički pedagozi Suzan Barton i Sintija Kramp Tagart urednice su zbornika radova Učenje od najmlađih: Istraživanja o ranoj muzičkoj stimulaciji dece, koji je 2013. godine objavila izdavačka grupa Rowman & Littlefield u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za muzičko obrazovanje iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova publikacija sadrži šesnaest radova, koji su koncipirani u četiri tematska odeljka: Poimanje karakteristika muzike; Stvaranje bogatog (obilatog) okruženja za učenje; Roditeljstvo i muzika i Prednosti rane muzičke stimulacije dece.

Meri Bris je australijska edukatorka, pijanistkinja, harfistkinja i violinistkinja. Nakon dvadeset godina pedagoškog iskustva počela je da studira na Institututu Dalkroz u Ženevi stekavši licence i diplome za različite nivoe predavača, gde će potom i sama postati jedna od njih. Ova publikacija se sastoji iz šest poglavlja: Šta je višestruka inteligencija?; Pedagoške posledice teorije višetrukih inteligencija; Metodologija Dalkrozove euritmike; Slike i zamišljanja; Razvijanje inteligencije; Zaključna razmatrala.

Meri Bris je australijska edukatorka, pijanistkinja, harfistkinja i violinistkinja. Nakon dvadeset godina pedagoškog iskustva počela je da studira na Institututu Dalkroz u Ženevi stekavši licence i diplome za različite nivoe predavača, gde će potom i sama postati jedna od njih. Ova publikacija se sastoji iz šest poglavlja: Šta je višestruka inteligencija?; Pedagoške posledice teorije višetrukih inteligencija; Metodologija Dalkrozove euritmike; Slike i zamišljanja; Razvijanje inteligencije; Zaključna razmatrala.

PROJEKTI

Naša slikovnica Maša i Saša predstavlja početak naše izdavačke delatnosti i edicije posvećene kulturi i foklornim vrednostima ljudi sa naših prostora i šire. Putem stiha, opisujući avanturu i potragu za tradicionalnim instrumentima, ovaj tekst ima i edukativnu notu jer je potkrepa teksta u nauci etnomuzikologiji odnosno  organologiji- etnomuzikološkoj naučnoj disciplini.

Naše saradnje sa drugim ustanovama

Imali smo i tu čast da sarađujemo sa nekoliko predškolskih ustanova: LILIPUT, Novi Sad (2020), Privatna predškolska ustanova Fantazija, Batajnica (2021-), Privatna predškolska ustanova Korak po korak , Belegeš (2022-) i Kulturno-umetničko društvo “Nikola Mitanče Marinković”, Belegeš (2022-)

Naše saradnje sa drugim ustanovama

Imali smo i tu čast da sarađujemo sa nekoliko predškolskih ustanova: LILIPUT, Novi Sad (2020), Privatna predškolska ustanova Fantazija, Batajnica (2021-), Privatna predškolska ustanova Korak po korak , Belegeš (2022-) i Kulturno-umetničko društvo “Nikola Mitanče Marinković”, Belegeš (2022-)