ZUM ZUM

NAUČNA
DELATNOST

NAUČNA
DELATNOST

Profesorke i muzički pedagozi Suzan Barton i Sintija Kramp Tagart urednice su zbornika radova Učenje od najmlađih: Istraživanja o ranoj muzičkoj stimulaciji dece, koji je 2013. godine objavila izdavačka grupa Rowman & Littlefield u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za muzičko obrazovanje iz Sjedinjenih Američkih Država.

Meri Bris je australijska edukatorka, pijanistkinja, harfistkinja i violinistkinja. Nakon dvadeset godina pedagoškog iskustva počela je da studira na Institututu Dalkroz u Ženevi stekavši licence i diplome za različite nivoe predavača, gde će potom i sama postati jedna od njih.

Profesorke i muzički pedagozi Suzan Barton i Sintija Kramp Tagart urednice su zbornika radova Učenje od najmlađih: Istraživanja o ranoj muzičkoj stimulaciji dece, koji je 2013. godine objavila izdavačka grupa Rowman & Littlefield u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za muzičko obrazovanje iz Sjedinjenih Američkih Država.

Meri Bris je australijska edukatorka, pijanistkinja, harfistkinja i violinistkinja. Nakon dvadeset godina pedagoškog iskustva počela je da studira na Institututu Dalkroz u Ženevi stekavši licence i diplome za različite nivoe predavača, gde će potom i sama postati jedna od njih.